ตั้ง iPuYing.com เป็นหน้าแรก | ติดต่อโฆษณา
เรื่องผู้หญิง ข่าวสารผู้หญิง เคล็ดลับสุขภาพ Beauty Trips Hair Intrend Hot Fashion แม่และเด็ก
แม่และเด็ก
ครั้งแรกในไทย ! งานวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ

อินเทอร์เน็ตปลอดภัย

    ครั้งแรกในไทย ! จัดงานวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ ก้าวสู่ระดับสากล ห่วงหากไม่วางระบบควบคุมสื่อออนไลน์ Safety by Design เสี่ยงข้อมูลแฝงเจตนาร้าย ทำลายบุคคล – องค์กร – ประเทศ เสียหายมหาศาล

    ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยสากล หรือ Safer Internet Day หลายประเทศทั่วโลกจะร่วมกันเฉลิมฉลอง ส่งเสริมให้เกิดการใช้สื่อออนไลน์ปลอดภัย Safer Internet Day เกิดขึ้นครั้งแรกในสหภาพยุโรป เมื่อปี ค.ศ.2004 และขยายไปยังประเทศต่าง ๆ ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 ประเทศ/เขตปกครอง เว็บไซต์ของ Safer Internet Day ที่ https://www.saferinternetday.org เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ แนวปฏิบัติ กิจกรรม และเหตุการณ์เฉลิมฉลองวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยที่เกิดขึ้นทั่วโลก เด็ก เยาวชน ครอบครัว โรงเรียน หน่วยงานของรัฐ เอกชน ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ประกอบการ และทุกภาคส่วน จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสารสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้เป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ เกิดประโยชน์สูงสุด

    “เป็นครั้งแรกที่ไทยจัดกิจกรรมวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ Thailand Safer Internet Day ขึ้นมาอย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับและพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยออนไลน์ ส่งเสียงเรียกร้องไปยังทุกภาคส่วน ให้ร่วมมือกันสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัย สร้างการรู้เท่าทันสื่อให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สำหรับประเทศไทยยังไม่มีคณะกรรมการจัดงานวันอินเทอร์เน็ตปลอดภัยเข้าร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน Safer Internet Day ในระดับสากลอย่างเป็นทางการเหมือนกับหลาย ๆ ประเทศ จึงเป็นโอกาสดีที่ปีนี้เราจะได้ร่วมเฉลิมฉลอง Safer Internet Day เพื่อให้การทำงานด้านการปกป้องคุ้มครองผู้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตได้ก้าวสู่ระดับสากล”

    การทำให้คนทุกช่วงวัย เป็นพลเมืองดิจิทัล รู้เท่าทันสื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดภัยคุกคามทางออนไลน์ คือเจตนารมณ์ของ สสส. ที่ต้องการสร้างระบบนิเวศสื่อสุขภาวะที่ดีและสมดุล โดยเฉพาะภัยคุกคามที่เกิดกับเด็ก เยาวชน และกลุ่มเปราะบาง ขณะที่ผลสำรวจ Thaihealth Watch จับตาสถานการณ์สุขภาพคนไทย ปี 2565 พบสื่อออนไลน์มีอิทธิพลกับประชาชน ทำให้เกิดข่าวลวง (Fake News) 3 ประเภท
    1. ข้อมูลที่ผิด (misinformation) ข้อมูลปลอมเป็นเท็จ แต่บุคคลที่เผยแพร่เชื่อว่าเป็นความจริง
    2. ข้อมูลบิดเบือน (disinformation) ข้อมูลไม่ถูกต้อง บุคคลที่เผยแพร่รู้ว่าผิด แต่มีเจตนาโกหก ต้องการหลอกกลุ่มคนที่เชื่อหรือถูกหลอกง่าย
    3. ข้อมูลที่แฝงเจตนาร้าย (malinformation) ข้อมูลที่มีพื้นฐานความจริง แต่ถูกนำไปทำร้ายบุคคล องค์กร ประเทศ หากทุกหน่วยงานร่วมกันทำให้เกิดกลไกคุ้มครองที่รัดกุมได้ จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการสร้างสังคมสุขภาวะ

    “สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย ยกระดับและสร้างระบบคุ้มครองความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตให้ทุกคนในสังคม เนื่องในวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ และยืนยันว่าจะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดระบบนิเวศสื่อที่ดีกับคนทุกช่วงวัย ทุกพื้นที่ ผ่านการจุดประกายให้เกิดเครือข่ายสหวิชาชีพตามจังหวัดต่าง ๆ ทำหน้าที่เป็นนักสื่อสารสุขภาวะ พัฒนาระบบ E-Learning ให้ความรู้เรื่องการเท่าทันสื่อกับคนทุกช่วงวัย สร้างสังคมที่ปลอดภัยจากการใช้สื่อทุกประเภท”

    ปัจจุบันสถานการณ์ภัยออนไลน์ทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้ไม่หวังดีหรือมิจฉาชีพ มักคิดวิธีล่อลวง แสวงหาประโยชน์รูปแบบใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ทำให้เด็กและเยาวชนที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับอินเทอร์เน็ต ต้องเผชิญปัญหาไม่ต่างจากผู้ใหญ่ เช่น ถูกละเมิดทางเพศ ถูกคุกคาม ถูกหลอกให้ลงทุน เข้าถึงสื่อลามกอนาจาร การพนัน และความรุนแรง สร้างความเสียหายทั้งทางร่างกายและจิตใจ จึงเป็นที่มาของการผลักดันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันสร้างสรรค์อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย โดยวางระบบคัดกรอง ป้องกัน เฝ้าระวัง เตือนภัย ไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงข้อมูลที่ผิดกฎหมายหรือคอนเทนต์ที่เป็นอันตราย จัดระบบคุ้มครองช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกคนในสังคมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลให้ได้มากที่สุด

    “วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ จะเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนได้มาทบทวนร่วมกันว่าเราได้จัดระบบที่ดีที่สุดในการคุ้มครองป้องกันเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์แล้วหรือไม่ กฎหมายของเราเหมาะสมกับยุคสมัย เท่าทันกับสถานการณ์หรือไม่ เรามีตำรวจไซเบอร์ที่มีทักษะความชำนาญในการทำคดีออนไลน์และมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอ พ่อแม่มีทักษะเลี้ยงลูกยุคดิจิทัล กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตและคอนเท้นท์ได้ออกแบบสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นอันดับแรก (Safety by Design) แล้วหรือไม่ ฯลฯ การจัดสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการมอนิเตอร์ติดตาม แล้วนำมาสื่อสารพูดคุยกันในวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัย เพื่อการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งในทุก ๆ ปี ”
สสส.
ข่าวสาร-บทความ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
อินเทอร์เน็ตปลอดภัย ภัยออนไลน์
 
Popular Tag : คำค้นยอดนิยม ผู้หญิง แฟชั่น เสื้อผ้า ความรัก สุขภาพ ความงาม
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* นามแฝง หรือ e-mail คุณ
 
 
 
ดูทั้งหมด
เลเซอร์ผิวหนัง ทางเลือกในการรักษาปัญหาผิวพรรณ เลเซอร์ผิวหนัง ทางเลือกในการรักษาปัญหาผิวพรรณ
เตือน!! เครื่องสำอาง “ผงพอกผิวขาว” แสดงเลขที่จดแจ้งปลอม เตือน!! เครื่องสำอาง “ผงพอกผิวขาว” แสดงเลขที่จดแจ้งปลอม
5 อาหารผิว เคล็ดลับฟื้นฟูสุขภาพผิวจากภายในสู่ภายนอก 5 อาหารผิว เคล็ดลับฟื้นฟูสุขภาพผิวจากภายในสู่ภายนอก
สารอาหารป้องกันสิว สารอาหารป้องกันสิว
ยืดอายุการใช้งาน ดูแลอุปกรณ์แต่งหน้าให้ดี ยืดอายุการใช้งาน ดูแลอุปกรณ์แต่งหน้าให้ดี
รอยแผลเป็นจาก ..สิว รอยแผลเป็นจาก ..สิว
เรื่องที่น่าสนใจอัพเดทประจำวัน
บทบาทสตรีไทยและความเท่าเทียมในสังคม บทบาทสตรีไทยและความเท่าเทียมในสังคม
คาสิโอ เปิดตัวนาฬิกา EDIFICE รุ่นใหม่ ดีไซน์จากระบบกันสะเทือนรถแข่งฟอร์มูลา คาสิโอ เปิดตัวนาฬิกา EDIFICE รุ่นใหม่ ดีไซน์จากระบบกันสะเทือนรถแข่งฟอร์มูลา
Pace BNPL จับมือ โว้ก ชวนช้อปแฟชั่นแบรนด์ไทย ด้วยบริการ “ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง” Pace BNPL จับมือ โว้ก ชวนช้อปแฟชั่นแบรนด์ไทย ด้วยบริการ “ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง”
“Wacoal Love Earth Fashion Show 2022” ที่สุดของแฟชั่นโชว์ชุดชั้นในของไทย “วาโก้รักษ์โลก” ทำจริงไม่อิงกระแส “Wacoal Love Earth Fashion Show 2022” ที่สุดของแฟชั่นโชว์ชุดชั้นในของไทย “วาโก้รักษ์โลก” ทำจริงไม่อิงกระแส
มหกรรมลดจัดหนักกลางปี MID YEAR SALE แคมเปญเอาใจขาช้อป “FUTURE PARK &ZPELL GRAND SPLENDOR” มหกรรมลดจัดหนักกลางปี MID YEAR SALE แคมเปญเอาใจขาช้อป “FUTURE PARK &ZPELL GRAND SPLENDOR”
12 ข้อควรรู้ เพื่อความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ 12 ข้อควรรู้ เพื่อความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์
 
 
ข่าวสารบทความ |เซ็กส์ ความรัก | เคล็ดลับสุขภาพ | Beauty Trips | Hair Intrend | Hot Fashion | แม่และเด็ก