ตั้ง iPuYing.com เป็นหน้าแรก | ติดต่อโฆษณา
เรื่องผู้หญิง ข่าวสารผู้หญิง เคล็ดลับสุขภาพ Beauty Trips Hair Intrend Hot Fashion แม่และเด็ก
เคล็ดลับสุขภาพ
งดเหล้า เซาหวย ช่วยทุกวิกฤต    จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกิดมาตรการล็อกดาวน์ และรณรงค์ให้คนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และต้องทำการปิดกิจการหลายประเภท เพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อ ส่งผลกระทบให้คนไทยมีรายได้ลดลง หรือขาดรายได้เป็นจำนวนมาก แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นโอกาสในวิกฤต คือ การที่ผู้คนจำนวนมากเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ลงมือทำกิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว และลดรายจ่ายต่างๆที่ไม่จำเป็นลง เช่น การซื้อ เสื้อผ้า ของตกแต่งบ้าน รวมทั้งการลดค่าใช้จ่ายจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือหวยใต้ดิน ส่งผลให้หลายคนสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาส มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีเงินเหลือเก็บออมอีกด้วย

    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน จัดแถลงข่าวการรณรงค์ “งดเหล้า เซาหวย ช่วยประหยัด สู้โควิด เริ่มที่เข้าพรรษานี้” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการไม่ยุ่งเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล้า หรือการพนัน และหันมาให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพื่อที่จะสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างไม่เดือดร้อน รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ท่ามกลางการเผชิญวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้

    พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ได้เมตตาแสดงธรรมเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตว่า โอ่งรั่วที่อยู่หน้างานนั้นเป็นสัญลักษณ์เตือนใจที่ดีมาก แสดงให้เห็นว่าเราต้องสูญเสียรายได้ไม่กับสิ่งต่างๆ ที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะการสิ้นเปลืองไปกับอบายมุขต่างๆ ทำให้เกิดรูรั่วมากมายในชีวิต เพราะการไปข้องเกี่ยวกับอบายมุขเหล่านั้น ซึ่งไม่มีอะไรที่หยุดรูรั่วเหล่านั้นได้ดีเท่ากับจากสติ

    อบายมุขต่างๆ นั้นทำลายชีวิต และสร้างความเดือดร้อนมากมาย ซึ่งตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา นั้น แบ่งประเภทของอบายมุขออกเป็น 6 ข้อ เรียกว่า อบายมุข 6 เป็นประตูที่เปิดไปสู่ทางเสื่อม ประกอบ ด้วย
    1.ชอบดื่มสุราและของมึนเมา
    2.ชอบเที่ยวกลางคืน
    3. ชอบเที่ยวดูการละเล่น
    4.คบคนชั่วเป็นมิตร
    5.เล่นการพนัน และ
    6.เกียจคร้านการงาน

    อบายมุขทั้ง 6 นี้ เปรียบเหมือนผีร้าย 6 ตัว ที่คอยทำลายชีวิต ดังนั้น ถ้าเรารักตัวกลัวตาย ต้องไม่ไปข้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ เพราะมันไม่เคยทำให้ใครมีชีวิตที่ดีขึ้น มีแต่ทำให้ชีวิตตกต่ำลง และได้รับความเดือดร้อนมากมายกินกว่าที่คาดคิด

    ท่ามกลางวิกฤตที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่นี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เราหันกลับมามีสติ รู้สึกตัว รู้ว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ พยายามปรับตัวเพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้

    ในส่วนของการปรับตัวตามหลักชีวิตวิถีใหม่ของชาวพุทธนั้น สามารถทำได้โดย
    1.ไม่ดื่มสุราเป็นปกติ
    2.ไม่ซื้อหวยเป็นปกติ
    3.ไม่เล่นการพนันเป็นปกติ
    4.ไม่ดื่มน้ำแข็งเป็นปกติ
    5.ไม่ดื่มน้ำอัดลมเป็นปกติ
    6.ไม่ดื่มน้ำชา กาแฟเป็นปกติ
    7.กินอาหารร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว หมั่นล้างมือเป็นปกติ
    8.ทำความสะอาดบ้านเรือนเป็นปกติ
    9.สวมใส่แมสก์เป็นปกติเมื่อต้องเข้าสังคม

    หากปฏิบัติได้ทั้งหมด เราจะมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันที่ดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

    นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน กล่าวว่า เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน 10 จังหวัด ภายใต้การสนับสนุนโครงการรณรงค์หยุดพนัน โดย สสส. ได้ร่วมกันสำรวจสถานการณ์และความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ปกติใหม่ทางการเงินในยุคโควิด-19” ระหว่างวันที่ 15-30 มิ.ย. ที่ผ่านมา มีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 1,060 คน

    โดยผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในวัย 15-60 ปี ส่วนใหญ่เป็นหญิง 62% ซึ่งจากการสอบถามด้านสถานะการเงิน พบว่ามีแค่ 1 ใน 5 ที่มีรายรับมากกว่ารายจ่าย และ 34% ที่รายรับไม่พอรายจ่าย แต่ทันทีที่สถานการณ์โควิด-19 มาเยือน ดูเหมือนจะยิ่งทำให้ปัญหาปากท้องทวีความรุนแรงขึ้น เพราะกว่า 56% ในกลุ่มนี้ยอมรับว่ามีรายได้ลดลง เวลาเดียวกัน กว่า 52% กลับต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นด้วย ไม่นับรวมไปถึงอีก 36% ที่ยอมรับว่าโควิดทำให้มี "หนี้สินเพิ่ม" และแน่นอนว่า เงินออมในกระเป๋าพวกเขาย่อมลดลง ถึงกว่า 62%

    ส่วนการปรับตัวทางการเงินขณะเผชิญวิกฤตโควิด-19 ของคนไทย พบว่า ส่วนใหญ่ 40% ใช้วิธีลดรายจ่าย ขณะที่ 29% พยายามหารายได้เพิ่ม โดยยังมี 13% ที่มีการปรับตัวด้านการออม แต่ที่สำคัญคือมี 15% เลือกวิธีก่อหนี้เพิ่ม

    นอกจากนี้ เมื่อให้ผู้ตอบแบบสำรวจให้คะแนนความสามารถตัวเองในการจัดการการเงินช่วงโควิด มีเพียง 22% ที่ให้คะแนนตัวเองในเกณฑ์ดี-ดีมาก ที่เหลือ 57% ให้คะแนนตัวเองออกมาทางพอใช้-น้อย ซึ่งถือว่าน่าจะไม่พึงพอใจผลงานของตนเอง ในด้านการลดค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ คือการงดจับจ่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้า 47% และลดซื้อสลากกิน แบ่ง 40% ส่วนหวยใต้ดิน 36% ตามด้วยลดค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 32% และ 11% ยอมลดบุหรี่

    สสส.ได้ทำงานด้านการรณรงค์ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหา และลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อมั่นว่าคนไทยจะมีชีวิตที่ดี มีคุณภาพทั้งทางกาย จิต ปัญญา และสังคม ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับวิกฤตหรือปัญหาใด หากเรามีสุขภาพกาย ใจที่สมบูรณ์แล้ว เราจะมีความพร้อมที่จะรับมือกับทุกวิกฤตที่ผ่านเช้ามา สามารถแก้ไขและผ่านพ้นปัญหาไปได้ รวมทั้งสามารถส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้อื่น สร้างมาตรฐานใหม่ในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

สสส.


ข่าวสาร-บทความ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ย้ำมาตรการเข้มฟิตเนส ป้องกันโควิด-19
คุมเข้มคุณภาพน้ำพื้นที่เปราะบาง ป้องกันโควิด-19
เผยวิจัยฟ้าทะลายโจร เพิ่มภูมิคุ้มกันสู้โควิด-19
เปิดผลพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. 2 ส. ยุค New Normal ในสถานการณ์โรคโควิด-19
สุขศึกษาในยุคโควิด-19
20 เกมเล่นในบ้าน ดูแลจิตใจ สู้โควิด-19
“อยู่บ้านช่วยชาติ” พร้อม “ดูแลโลก” 5 วิธีดูแลสิ่งแวดล้อมได้ง่ายๆ ในช่วงโควิด-19
โควิด-19 ยังไม่ทันจางหาย เข้าสู่หน้าฝน ก็อย่าประมาท “ไข้หวัดใหญ่-ไข้เลือดออก”
สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายด้วย 6 วิธีการดูแลตัวเองพร้อมสู้และผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
10 ชิ้นมีไว้อุ่นใจ ปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19
 
โควิด-19 การเงิน
 
Popular Tag : คำค้นยอดนิยม ผู้หญิง แฟชั่น เสื้อผ้า ความรัก สุขภาพ ความงาม
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* นามแฝง หรือ e-mail คุณ
 
 
 
ดูทั้งหมด
แนะ 4 วิธีดูผิวหน้าหนาว ป้องกันโรคผื่นผิวหนังอักเสบ แนะ 4 วิธีดูผิวหน้าหนาว ป้องกันโรคผื่นผิวหนังอักเสบ
แนะนำวิธีดูแลผิวแห้งคันในผู้สูงวัย แนะนำวิธีดูแลผิวแห้งคันในผู้สูงวัย
ยืนยันข่าวจริง “รังสี UV เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง” ยืนยันข่าวจริง “รังสี UV เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง”
อย่าเชื่อ อย่าแชร์ต่อ ข้อมูลลวง ใส่ยาคุมในแชมพูสระผม ช่วยเร่งผมยาว อย่าเชื่อ อย่าแชร์ต่อ ข้อมูลลวง ใส่ยาคุมในแชมพูสระผม ช่วยเร่งผมยาว
อย. ยืนยัน 4 สารในเครื่องสำอางมีความปลอดภัย สามารถใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด อย. ยืนยัน 4 สารในเครื่องสำอางมีความปลอดภัย สามารถใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
แพ้ครีมบำรุงผิว โรคผิวหนังที่ป้องกันได้ แพ้ครีมบำรุงผิว โรคผิวหนังที่ป้องกันได้
เรื่องที่น่าสนใจอัพเดทประจำวัน
How to “เก็บ” ยังไงให้หาเจอ How to “เก็บ” ยังไงให้หาเจอ
เรือนเวลาอาร์โซรุ่นใหม่ ARCEAU H deco (อาร์โซ อาช เดโค) เรือนเวลาอาร์โซรุ่นใหม่ ARCEAU H deco (อาร์โซ อาช เดโค)
สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ อย่างไรให้ปลอดภัย สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ อย่างไรให้ปลอดภัย
งานผิวต้องมา! หมอโอ๊ค แนะนำ 5 วิธีดูแลผิวให้สวยใส ฉ่ำวาว แลดูสุขภาพดี งานผิวต้องมา! หมอโอ๊ค แนะนำ 5 วิธีดูแลผิวให้สวยใส ฉ่ำวาว แลดูสุขภาพดี
วุฒิศักดิ์ปรับแผนการตลาดแปลงโฉมสเนลเอทดึง ฌาร์ม เป็นพรีเซนเตอร์คนแรก วุฒิศักดิ์ปรับแผนการตลาดแปลงโฉมสเนลเอทดึง ฌาร์ม เป็นพรีเซนเตอร์คนแรก
เรือนเวลาแอร์เมส กาล็อป (GALOP D’HERMS) เรือนเวลาแอร์เมส กาล็อป (GALOP D’HERMS)
 
 
ข่าวสารบทความ |เซ็กส์ ความรัก | เคล็ดลับสุขภาพ | Beauty Trips | Hair Intrend | Hot Fashion | แม่และเด็ก