ตั้ง iPuYing.com เป็นหน้าแรก | ติดต่อโฆษณา
เรื่องผู้หญิง ข่าวสารผู้หญิง เคล็ดลับสุขภาพ Beauty Trips Hair Intrend Hot Fashion แม่และเด็ก
แม่และเด็ก
ทะเบียนสมรส สิ่งสำคัญในการรักษาภาวะมีบุตรยาก

มีบุตรยาก

    คู่สามีภรรยาหลายคู่เผชิญกับภาวะมีบุตรยาก ทำให้ไม่สามารถมีบุตรได้ การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ด้วยวิธีฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก (IUI) หรือ วิธีทำเด็กหลอดแก้ว (IVF,ICSI) จึงเป็นการรักษาที่ช่วยให้คู่สามีภรรยามีบุตรที่จะมาช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับครอบครัว แต่การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีดังกล่าวนั้น คู่สามีภรรยาต้องจดทะเบียนสมรสกันเพื่อเป็นสามีภรรยาโดยชอบตามกฎหมายเท่านั้น

    ทำไมต้องมีทะเบียนสมรสในการรักษาภาวะมีบุตรยาก

    โดยตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 ได้กำหนดให้แพทย์ทำการรักษาผู้มีบุตรยาก ด้วยวิธีฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก (IUI) หรือ วิธีทำเด็กหลอดแก้ว (IVF,ICSI) ให้กับคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เพราะเป็นเอกสารทางกฎหมายเพื่อยืนยันความรับผิดชอบ และยืนยันสิทธิต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยา ซึ่งจะทำให้บุตรได้รับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย และควบคุมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับตัวอ่อนและมิให้มีการนำเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือเพื่อป้องกันการอุ้มบุญโดยผิดกฎหมาย

    เอกสารการรักษาภาวะมีบุตรยาก มีอะไรบ้าง

    การรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธีฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก (IUI) หรือ วิธีทำเด็กหลอดแก้ว (IVF,ICSI) จะต้องมีเอกสารต่อไปนี้แสดงก่อน ทำหัตถการ/ทำการรักษาทุกครั้ง ดังนี้
    - บัตรประชาชน สามี และ ภรรยา
    - ทะเบียนสมรส
    - ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

    กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาภาวะมีบุตรยาก

    พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มีดังนี้

    มาตรา ๑๕ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ ตามที่ แพทยสภาประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
    มาตรา ๑๖ ก่อนให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์จะต้องจัดให้มีการตรวจและประเมินความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อมของผู้ขอรับบริการ หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน และผู้บริจาคอสุจิ หรือไข่ที่จะนำมาใช้ดำเนินการ รวมทั้งการป้องกันโรคที่อาจมีผลกระทบต่อเด็กที่จะเกิดมาด้วย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่แพทยสภาประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
    มาตรา ๑๗ การสร้าง การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์จากตัวอ่อน หรือการทำให้สิ้นสภาพของตัวอ่อน ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่แพทยสภาประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ แต่จะกำหนดให้เก็บรักษาหรือใช้ประโยชน์จากตัวอ่อนที่มีอายุเกินกว่าสิบสี่วันนับแต่วันปฏิสนธิไม่ได้ ทั้งนี้ อายุของตัวอ่อนไม่นับรวมระยะเวลาในการแช่แข็งตัวอ่อน
    มาตรา ๑๘ ในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ อาจทำการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในตัวอ่อน ที่อาจเกิดขึ้นได้ตามความจำเป็นและสมควร ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกระทำในลักษณะที่อาจทำให้เข้าใจได้ว่า เป็นการเลือกเพศการตรวจวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่แพทยสภา ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
    มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ การผสมเทียมต้องกระทำต่อหญิงที่มีสามีที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับการผสมเทียมที่แพทยสภาประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
    มาตรา ๒๐ การผสมเทียมโดยใช้อสุจิของผู้บริจาคต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์ให้มีการผสมเทียมการให้ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่แพทยสภาประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โรงพยาบาลนครธน
ข่าวสาร-บทความ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ไขมันตัวการ ทำชายอ้วนมีบุตรยาก
 
มีบุตรยาก ทะเบียนสมรส
 
Popular Tag : คำค้นยอดนิยม ผู้หญิง แฟชั่น เสื้อผ้า ความรัก สุขภาพ ความงาม
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* นามแฝง หรือ e-mail คุณ
 
 
 
ดูทั้งหมด
รู้ให้รอบก่อนทำศัลยกรรมปาก รู้ให้รอบก่อนทำศัลยกรรมปาก
สาเหตุของภาวะผมร่วง สาเหตุของภาวะผมร่วง
หน้าสวยแต่มือเหี่ยว “มันไม่ได้ปะแม๊” เทคนิคการฉีดไขมันหลังมือที่ช่วยให้เป๊ะเว่อร์ หน้าสวยแต่มือเหี่ยว “มันไม่ได้ปะแม๊” เทคนิคการฉีดไขมันหลังมือที่ช่วยให้เป๊ะเว่อร์
มารู้จักโรคเซ็บเดิร์ม หรือ ผิวแพ้ง่ายกันเถอะ มารู้จักโรคเซ็บเดิร์ม หรือ ผิวแพ้ง่ายกันเถอะ
วิธีรักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม วิธีรักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม
ดูแลผิวหน้าอย่างไร? เมื่อใส่หน้ากากอนามัยแล้วเป็น 'สิว' ดูแลผิวหน้าอย่างไร? เมื่อใส่หน้ากากอนามัยแล้วเป็น 'สิว'
เรื่องที่น่าสนใจอัพเดทประจำวัน
12 ข้อควรรู้ เพื่อความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ 12 ข้อควรรู้ เพื่อความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์
รับมือเมื่อถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ รับมือเมื่อถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์
นิต้า - มานิตา ดวงคำ ฟาร์เมอร์ นางงามสาวผู้คว้ามงกุฎนางสาวไทย 2565 นิต้า - มานิตา ดวงคำ ฟาร์เมอร์ นางงามสาวผู้คว้ามงกุฎนางสาวไทย 2565
เปิด 4 เคล็ดลับ จัดโต๊ะทำงานยังไงให้มีความสุขทำงานสบาย ปี 65 เปิด 4 เคล็ดลับ จัดโต๊ะทำงานยังไงให้มีความสุขทำงานสบาย ปี 65
'แอน แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส' มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 'แอน แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส' มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021
นักร้องสาว Ariana Grande เจ้าของรางวัล Grammy(R) เปิดตัวน้ำหอมกลิ่นใหม่ God is a Woman นักร้องสาว Ariana Grande เจ้าของรางวัล Grammy(R) เปิดตัวน้ำหอมกลิ่นใหม่ God is a Woman
 
 
ข่าวสารบทความ |เซ็กส์ ความรัก | เคล็ดลับสุขภาพ | Beauty Trips | Hair Intrend | Hot Fashion | แม่และเด็ก