ตั้ง iPuYing.com เป็นหน้าแรก | ติดต่อโฆษณา
เรื่องผู้หญิง ข่าวสารผู้หญิง เคล็ดลับสุขภาพ Beauty Trips Hair Intrend Hot Fashion แม่และเด็ก
แม่และเด็ก
ปัญหาใหญ่สังคมไทยยุคใหม่ เมื่อพ่อแม่ใช้โทรทัศน์เลี้ยงลูก    ปัจจุบัน หลายครอบครัวพ่อและแม่มุ่งทำงานเพื่อสร้างความมั่นคงของครอบครัว จนละเลยการใช้เวลากับลูกๆ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่ทำให้ลูกโตขึ้นมาด้วยความแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ แถมด้วยเวลาที่ถูกดึงไปทำงาน ทำให้จำเป็นต้องมี “พี่เลี้ยง” คนใหม่นั่นคือ โทรทัศน์ ที่บางครอบครัวเชื่อว่าทำให้เด็กฉลาดขึ้น แต่ความจริงแล้วการใช้ โทรทัศน์ เลี้ยงลูก กำลังทำร้ายลูกรักอย่างที่คุณคาดไม่ถึง

    โทรทัศน์ พี่เลี้ยงเด็กคนใหม่
    ปัจจุบันสังคมของเรากำลังประสบปัญหาพ่อแม่ไม่มีเวลาจึงใช้ โทรทัศน์ เลี้ยงลูก พบว่าในประเทศไทย เด็กที่มีอายุระหว่าง 1 – 18 ปีกำลังเผชิญกับปัญหาติดโทรทัศน์ที่ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการที่พ่อแม่ใช้โทรทัศน์เป็นพี่เลี้ยงในวัยเด็ก หรือเพิ่งมาติดเอาตอนโต โดยผลสำรวจพบว่า
    เด็กที่มีอายุระหว่าง 1 – 5 ปีใช้เวลาดูโทรทัศน์ 1.9 ชั่วโมง/วัน
    เด็กอายุ 6 – 12 ปี ใช้เวลาดูโทรทัศน์ 2.5 ชั่วโมง/วัน
    เด็กอายุ 13 – 18 ปีใช้เวบาดูโทรทัศน์ 3.3 ชั่วโมง/วัน

    ผลการสำรวจยังชี้ว่าผู้ปกครองไม่ได้กำหนดรายการเหมาะสมจากเด็ก ยิ่งไปกว่านั้นในบางครอบครัวให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปีดูโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากเด็กวัยนี้ยังไม่พร้อมด้านประสาทสัมผัส ความเข้าใจในภาษาสื่อสาร และการแยกแยะเนื้อหาสาระที่ได้รับ รวมถึงพ่อแม่บางคนเข้าใจผิดว่าการให้ลูกน้อยดูโทรทัศน์จะทำให้เด็กฉลาดขึ้น ถึงกับต้องเอามือทาบอกตกใจว่า เด็กเหล่านี้ต้องเติบโตขึ้นมากับรายการในโทรทัศน์ มีพี่เลี้ยงที่ไม่ซ้ำหน้า หลากหลายพฤติกรรม ทั้งดีและไม่ดี เราจึงต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่ว่าโทรทัศน์นี่แหละคือพี่เลี้ยงวายร้ายที่ไม่ควรไว้ใจให้เลี้ยงลูก

    ผลกระทบต่อเด็ก

     งานวิจัยหลายฉบับที่ชี้ให้เห็นข้อดีของการมีโทรทัศน์เป็นพี่เลี้ยงเด็ก หากเลือกรายการที่เหมาะสมและส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก แต่ก็มีงานอีกศึกษาอีกไม่น้อย ที่ระบุถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก ไม่ใช่รอยฟกช้ำแต่เป็นอะไรที่มากกว่า

    - พัฒนาการด้านร่างกาย เป็นที่ทราบกันดีว่าการจ้องโทรทัศน์เวลานานๆ ตาจะเกิดความเหนื่อยล้า แต่ผลเสียที่เพิ่มเติมจากนั้นคือ เด็กจะสูญเสียเวลาที่ควรใช้ไปกับการวิ่งเล่น เพื่อขยับและพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ไปกับการนั่งอยู่หน้าทีวี ทำให้กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง และยังส่งผลต่อบุคลิกภาพในอนาคต
    - พัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์ การให้โทรทัศน์เป็นพี่เลี้ยงเด็ก ส่วนใหญ่จะเกิดผลกระทบในด้านสติปัญญาและอารมณ์มากที่สุด เนื่องจากเด็กจะขาดการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทำให้เด็กเรียนรู้ช้า ขาดจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงเด็กเล็กที่อาจไม่สามารถแยกแยะ ระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเหตุการณ์สมมติในละครโทรทัศน์ได้ อาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่รุนแรง ก้าวร้าว ส่งผลต่ออารมณ์ที่แปรปรวน แข็งกระด้าง ใจร้อน หงุดหงิดง่าย และจะงอแงทุกครั้งเมื่อถูกห้ามดูโทรทัศน์
    - พัฒนาการด้านสังคม เนื่องจากการดูโทรทัศน์เป็นการสื่อสารแบบทิศทางเดียว เด็กไม่มีปฏิสัมพันธ์การพูดคุยตอบโต้เหมือนการเล่นกับพ่อแม่หรือเด็กในวัยเดียวกัน ทำให้เด็กที่ถูกเลี้ยงด้วยโทรทัศน์จะมีปัญหาในการเข้าสังคม โลกส่วนตัวสูง และพัฒนาการด้านการพูดจะล่าช้ากว่าเด็กที่ได้ตอบโต้และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

    เลิกใช้โทรทัศน์เลี้ยงลูกกันเถอะ

    - จำกัดเวลาในการดูโทรทัศน์ การจำกัดเวลาในการดูโทรทัศน์ นอกจากจะช่วยให้เด็กห่างจากพี่เลี้ยงวายร้ายได้แล้ว ยังเป็นการฝึกวินัยของเด็ก แต่ทั้งนี้ ผู้ปกครองจำเป็นจะต้องมีความมั่นคงและเด็ดเดี่ยว เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ควรให้เขาเลิกดูโทรทัศน์ทันที ไม่มีการอะลุ่มอล่วย
    - เลือกรายการที่เหมาะสมกับช่วงวัย การเลือกรายการที่เหมาะสมกับช่วงวัย จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กได้
    - ดูโทรทัศน์กับลูก พ่อแม่จำเป็นต้องดูโทรทัศน์กับลูก เพื่อให้คำแนะนำ และช่วยเด็กแยกแยะระหว่างชีวิตจริงและเรื่องสมมติในรายการโทรทัศน์ให้ได้
    - แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากการจำกัดเวลาการดูหรือเลือกรายการที่ลูกควรดูแล้ว ก็ควรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างดูโทรทัศน์กับลูกไปด้วย พูดคุยกันถึงตัวละครแต่ละตัวว่ามีลักษณะนิสัยอย่างไร มีพฤติกรรมอย่างไร และส่งผลกระทบอย่างไร จะช่วยให้ลูกได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ และมีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ด้วย
    - จัดพื้นที่ปลอดโทรทัศน์ เช่นในระหว่างการอ่านหนังสือ ทำการบ้าน ให้เด็กอยู่ในห้องซึ่งไม่มีโทรทัศน์ ในระหว่างการกินอาหาร ก็ไม่ควรมีโทรทัศน์ แต่ควรเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันของคนในครอบครัว ซึ่งมีการพูดคุยและปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่สำคัญยิ่งกว่าการดูโทรทัศน์
    - ห้องนอนไร้โทรทัศน์ หลายบ้านชอบนำโทรทัศน์เข้าไปไว้ในห้องนอนเพื่อความสะดวกสบาย แต่รู้ไหมว่าการเปิดโทรทัศน์ในห้องนอนตอนกลางคืน รบกวนการนอนหลับพักผ่อนของเด็ก ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
    - ทำกิจกรรมอื่น การเบี่ยงเบนความสนใจของเขาจากโทรทัศน์ ด้วยส่งเสริมการทำกิจกรรมอย่างอื่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการ เช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของเขา ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

    ท้ายที่สุดการเลือกเดินทางสายกลางน่าจะเป็นทางออกที่ดีของทั้งลูก พ่อ และแม่ การเลือกรายการที่เหมาะสมกับช่วงวัยในระยะเวลาที่พอดี คงจะทำให้แฮปปี้กันทั้งบ้าน คุณว่าจริงไหม ?
Helloคุณหมอ


ข่าวสาร-บทความ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สุดยอดเคล็ดลับเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างไรให้สำเร็จ
ทัศนคติของอังกฤษ ไม่ซีเรียสเรื่องแต่งงาน แต่ซีเรียสเรื่องเลี้ยงลูกให้ดี!!!
แม่ดีเด่นแนะเลี้ยงลูกด้วยความรัก อย่าตามใจเกินไปสอนให้รู้จักพอเพียง
เคล็ดลับเลี้ยงลูก
'ผู้ชาย'อยู่บ้าน'เลี้ยงลูก' ไม่ใช่เรื่องน่าอาย แถมยังทำให้เข้าใจผู้หญิงมากขึ้น!!!
 
ติดโทรทัศน์ เลี้ยงลูก
 
Popular Tag : คำค้นยอดนิยม ผู้หญิง แฟชั่น เสื้อผ้า ความรัก สุขภาพ ความงาม
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* นามแฝง หรือ e-mail คุณ
 
 
 
ดูทั้งหมด
รูขุมขน จำเป็นต้องมีการทำความสะอาดเป็นพิเศษหรือเปล่า รูขุมขน จำเป็นต้องมีการทำความสะอาดเป็นพิเศษหรือเปล่า
เคลียร์สิว ให้ผิวใส มากินอาหารดีท็อกซ์ผิวกันเถอะ เคลียร์สิว ให้ผิวใส มากินอาหารดีท็อกซ์ผิวกันเถอะ
4 อาหารเพื่อสุขภาพรับประทานแล้วผิวสวย ดูดีได้จากภายในสู่ภายนอก 4 อาหารเพื่อสุขภาพรับประทานแล้วผิวสวย ดูดีได้จากภายในสู่ภายนอก
ริมฝีปากคล้ำ..ดูแลให้ดีบรรเทาได้ ริมฝีปากคล้ำ..ดูแลให้ดีบรรเทาได้
5 วิธีบำรุงขนตาของเราให้เงางาม โดดเด้ง 5 วิธีบำรุงขนตาของเราให้เงางาม โดดเด้ง
7 วัตถุดิบจากธรรมชาติ ช่วยกำจัดผิวแตกลาย 7 วัตถุดิบจากธรรมชาติ ช่วยกำจัดผิวแตกลาย
เรื่องที่น่าสนใจอัพเดทประจำวัน
Casio เตรียมเปิดตัว G-SHOCK รุ่นตัวเรือนไทเทเนียมอัลลอย Casio เตรียมเปิดตัว G-SHOCK รุ่นตัวเรือนไทเทเนียมอัลลอย
หนุนเก็บออมเงิน ให้พอใช้หลังเกษียณ หนุนเก็บออมเงิน ให้พอใช้หลังเกษียณ
วาโก้จริงจังเรื่องกำจัดบรา กับโครงการวาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ วาโก้จริงจังเรื่องกำจัดบรา กับโครงการวาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ
สีกระเป๋าสตางค์ประจำวันเกิด สีกระเป๋าสตางค์ประจำวันเกิด
How to “เก็บ” ยังไงให้หาเจอ How to “เก็บ” ยังไงให้หาเจอ
เรือนเวลาอาร์โซรุ่นใหม่ ARCEAU H deco (อาร์โซ อาช เดโค) เรือนเวลาอาร์โซรุ่นใหม่ ARCEAU H deco (อาร์โซ อาช เดโค)
 
 
ข่าวสารบทความ |เซ็กส์ ความรัก | เคล็ดลับสุขภาพ | Beauty Trips | Hair Intrend | Hot Fashion | แม่และเด็ก