ตั้ง iPuYing.com เป็นหน้าแรก | ติดต่อโฆษณา
เรื่องผู้หญิง ข่าวสารผู้หญิง เคล็ดลับสุขภาพ Beauty Trips Hair Intrend Hot Fashion แม่และเด็ก
แม่และเด็ก
พื้นที่คุณแม่ เพราะเข้าใจความเป็นหญิง     คุณแม่ยุคใหม่หลายคนพยายามเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะต่างรู้ดีว่านมแม่ คืออาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย แต่เมื่อถึงเวลาที่คุณแม่ต้องกลับไปทำงาน ความยากลำบากคือสถานที่ทำงานไม่มีที่ปั๊มน้ำนมให้ คุณแม่บางคนต้องแอบใต้โต๊ะทำงานอย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ บ้างก็หลบไปปั๊มในห้องน้ำ ซึ่งในห้องน้ำก็มีเชื้อโรคมากมายเสี่ยงต่อการปนเปื้อน แถมไม่มีความเป็นส่วนตัว

    จะดีแค่ไหนถ้าสถานที่ทำงานมี การจัดห้องหรือมุมปั๊มน้ำนม เพื่อให้คุณแม่สามารถนำนมกลับบ้านไปเลี้ยงลูกได้อย่างถูกสุขลักษณะ ดังนั้น เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นโอกาสอันดี ที่เราจะร่วมรณรงค์พัฒนาสิทธิสตรี โดยเฉพาะบทบาทของความเป็นแม่

    “คุณจิตติมา ภาณุเตชะ” ที่ปรึกษาแผนงานสุขภาวะผู้หญิง และความเป็นธรรมทางเพศ สสส. ให้ข้อมูลว่า หากสังคมไทยคำนึงถึงสิทธิสตรีอย่างแท้จริง เราจะต้องปรับความคิดใหม่โดยต้องไม่ผลักภาระการเลี้ยงลูกไว้ที่ผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียว แต่ทุก ๆ คนในครัวครอบต้องช่วยกันเลี้ยง ส่วนการจัดสถานที่ทำงานให้เอื้อต่อการดูแลเด็กนั้น เรื่องนี้ก็ต้องไม่เป็นการไปกดดันให้ผู้หญิงทำหน้าที่แม่ให้ดีขึ้น ตอกย้ำมายาคติเดิม ๆ ที่มองว่า บทบาทในบ้าน บทบาทดูแลสมาชิกในครอบครัว คือหน้าที่ของผู้หญิงเพียงลำพัง

    ดังนั้น เราจะต้องดึงบทบาทการดูแลเด็กออกจากผู้หญิง โดยที่สังคม ชุมชน และครอบครัว ต้องช่วยกันดูแล ซึ่งในกรณีของสถานที่ทำงาน สิ่งที่เราจะช่วยได้ คือทำสภาพแวดล้อมให้เอื้อ เช่น กรณีที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ หรือต้องเอาลูกมาไว้ที่ทำงาน ก็จะต้องมีสถานเลี้ยงเด็ก หรือถ้าอยู่ในช่วงการให้นมบุตร ก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวเพื่อที่จะปั๊มน้ำนม ซึ่งสถานที่ทำงานควรจะมีบริการให้ หรืออาจจะต้องดูเงื่อนไขชีวิตของผู้หญิง เช่น การมีสวัสดิการพิเศษวันลาวันหยุดในกรณีที่ลูกป่วย

    คุณจิตติมา บอกต่อว่า เรื่องมุมนมแม่เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะไม่ควรจะเป็นการให้ผู้หญิง ที่อยู่ในภาวะการให้นมบุตร ต้องดิ้นรนไปแอบนั่งอยู่ตามมุมห้องเงียบ ๆ หรือนั่งอยู่ใต้โต๊ะทำงานเพื่อแอบปั๊มน้ำนม หรือคุณแม่บางคน มีเครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้า ก็ต้องเอาสายพ่วงมาจากบ้านเอง เพราะมุมที่มีปลั๊กไฟกับมุมที่จะปั๊มน้ำนมอยู่คนละที่กัน ซึ่งสถานที่ทำงานควรจะมีพื้นที่รองรับให้

    สำหรับสถานที่ทำงานสามารถจัดพื้นที่อำนวยความสะดวก โดยเริ่มจาก
 
    1. ออกเป็นนโยบาย เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

    2. จัดพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัว เก้าอี้ โต๊ะที่เหมาะสมและเต้าเสียบไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อตัวปั๊มนมแม่ หรืออาจจะจัดสถานที่อยู่ในห้องพยาบาล ก็สามารถทำได้ เพราะมีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม และมีพยาบาลคอยให้ความช่วยเหลือ

    3. มีกิจกรรมในเชิงสนับสนุนการให้นมบุตรควบคู่ไปกับการทำงาน และสร้างความเข้าใจกับสมาชิกในที่ทำงาน เช่น การอนุญาตให้พักไปปั๊มน้ำนมหรือให้นมลูก ส่วนถ้าสถานที่ทำงานใดมีพื้นที่มากพอสำหรับเลี้ยงเด็ก ก็ควรจะต้องมีพี่เลี้ยงคอยช่วยดูแลด้วย

    “เราจะได้พนักงานที่มีความสุขในชีวิต เพราะเขาสามารถทำหน้าที่บทบาทของแม่ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลมาถึงคุณภาพของงานที่ทำออกมาดีขึ้น ขณะเดียวกันยามที่ธุรกิจประสบกับปัญหา เขาก็พร้อมจะลุยไปด้วยกันไม่ทิ้งองค์กร เพราะเขาได้รับความจริงใจในการดูแลคุณภาพชีวิต” คุณจิตติมา กล่าวทิ้งท้าย

    สำหรับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานที่ทำงาน นับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ทั้งในด้านสุขภาพและสวัสดิการของแรงงาน เพราะส่งผลดีต่อกิจการโดยตรง ดังนี้

    > ลดการลาหยุดงานของพนักงาน เพราะเด็กที่กินนมแม่จะป่วยน้อย แม่ไม่ต้องลางานบ่อย ๆ
    > ลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลของบุตรพนักงาน
    > ช่วยรักษาพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์ไว้ เพราะพนักงานสามารถทำงานไปพร้อม ๆ กับทำหน้าที่แม่ได้ ทำให้ลดรายจ่ายในการคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานใหม่
    > พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีความเครียดลดลง เพราะค่าใช้จ่ายในครัวเรือนน้อยลง
    > เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้านายและพนักงาน พนักงานมีขวัญกำลังใจ ส่งผลต่อการทำงานที่ดีของพนักงาน

     สำหรับ “มุมนมแม่” คือ สถานที่สำหรับให้แม่ได้ใช้ในการบีบหรือปั๊มนมระหว่างวัน เพื่อเก็บน้ำนมในที่ทำงาน ซึ่งมุมนมแม่ช่วยให้แม่ที่ทำงานนอกบ้านเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องเสียงานและช่วยให้เด็กได้กินนมแม่นานขึ้น ตัวอย่างพื้นที่มุมนมแม่ ดังนี้

    พื้นที่ขนาดเล็ก
    - เก้าอี้นั่ง โต๊ะวางอุปกรณ์
    - ปลั๊กไฟ

   พื้นที่ขนาดกลาง
    - เก้าอี้นั่ง โต๊ะวางอุปกรณ์
    - ปลั๊กไฟ
    - ตู้เย็นสำหรับเก็บน้ำนม
    - ตู้เก็บของ
    - ถังขยะ

    พื้นที่ขนาดใหญ่
    - เก้าอี้นั่ง โต๊ะวางอุปกรณ์
    - ปลั๊กไฟ
    - อ่างล้างมือ
    - ตู้เย็นสำหรับเก็บนม
    - ตู้เก็บของ
    - ถังขยะ
    - บอร์ดสำหรับให้ข้อมูลความรู้
    - หนังสือ และสื่อความรู้ต่าง ๆ
    - รูปภาพลูกๆ ของพนักงานที่ได้มาใช้มุมนมแม่

    เป็นที่น่ายินดีที่ในหลาย ๆ สถานที่ทำงานเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จัดให้มีห้องหรือสถานที่ดังกล่าว แต่อาจยังมีจำนวนไม่มากนัก ซึ่งการสร้างสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นับเป็นการให้ความสำคัญและเคารพสิทธิสตรี สสส. ร่วมรณรงค์สนับสนุนพัฒนาศักยภาพสตรีไทย เพื่อสร้างสังคมให้น่าอยู่

สสส.


ข่าวสาร-บทความ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมกันสร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืนในงานสัปดาห์นมแม่โลก 2017
สุดยอดเคล็ดลับเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างไรให้สำเร็จ
เผยนมแม่สุดวิเศษ ป้องกันตาบอดหากคลอดก่อนกำหนด
อุบัติการณ์โรคภูมิแพ้ในเด็ก...นมแม่ช่วยแก้ได้
น้ำนมแม่ สายใยรักมากกว่าอาหาร
อบอุ่นรักจาก'นมแม่'...สายใย 'ชีวิตสู่ชีวิต'
เด็กดื่มนมแม่สยบโรคภูมิแพ้
น้ำนมแม่ไม่ทำให้ลูกตัวเล็ก
'นมแม่' สุดยอดอาหารสมองของลูกน้อย
อเมริกันชนเข้าใจผิดคุณค่านม หลงคิดว่านมผง เทียบเท่านมแม่
 
นมแม่ ปั๊มนม
 
Popular Tag : คำค้นยอดนิยม ผู้หญิง แฟชั่น เสื้อผ้า ความรัก สุขภาพ ความงาม
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* นามแฝง หรือ e-mail คุณ
 
 
 
ดูทั้งหมด
เฉลย! 3เคล็ดลับผิวสวย ขาวใสได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยของใกล้ตัวคุณ! เฉลย! 3เคล็ดลับผิวสวย ขาวใสได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยของใกล้ตัวคุณ!
เคล็ดลับผิวสวยแบบเร่งด่วนด้วยวัตถุดิบ 3 อย่าง เคล็ดลับผิวสวยแบบเร่งด่วนด้วยวัตถุดิบ 3 อย่าง
แพทย์ผิวหนังแนะนำวิธีเลือกครีมกันแดดที่ดี แพทย์ผิวหนังแนะนำวิธีเลือกครีมกันแดดที่ดี
ความเชื่อผิดๆ ทำแบบนี้สิ ‘สิวหาย’ ความเชื่อผิดๆ ทำแบบนี้สิ ‘สิวหาย’
ฝุ่น PM2.5 ภัยร้าย..ทำลายผิวหนัง ฝุ่น PM2.5 ภัยร้าย..ทำลายผิวหนัง
โรคผิวหนัง กับ ความเครียด โรคผิวหนัง กับ ความเครียด
เรื่องที่น่าสนใจอัพเดทประจำวัน
How to “เก็บ” ยังไงให้หาเจอ How to “เก็บ” ยังไงให้หาเจอ
เรือนเวลาอาร์โซรุ่นใหม่ ARCEAU H deco (อาร์โซ อาช เดโค) เรือนเวลาอาร์โซรุ่นใหม่ ARCEAU H deco (อาร์โซ อาช เดโค)
สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ อย่างไรให้ปลอดภัย สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ อย่างไรให้ปลอดภัย
งานผิวต้องมา! หมอโอ๊ค แนะนำ 5 วิธีดูแลผิวให้สวยใส ฉ่ำวาว แลดูสุขภาพดี งานผิวต้องมา! หมอโอ๊ค แนะนำ 5 วิธีดูแลผิวให้สวยใส ฉ่ำวาว แลดูสุขภาพดี
วุฒิศักดิ์ปรับแผนการตลาดแปลงโฉมสเนลเอทดึง ฌาร์ม เป็นพรีเซนเตอร์คนแรก วุฒิศักดิ์ปรับแผนการตลาดแปลงโฉมสเนลเอทดึง ฌาร์ม เป็นพรีเซนเตอร์คนแรก
เรือนเวลาแอร์เมส กาล็อป (GALOP D’HERMS) เรือนเวลาแอร์เมส กาล็อป (GALOP D’HERMS)
 
 
ข่าวสารบทความ |เซ็กส์ ความรัก | เคล็ดลับสุขภาพ | Beauty Trips | Hair Intrend | Hot Fashion | แม่และเด็ก