ตั้ง iPuYing.com เป็นหน้าแรก | ติดต่อโฆษณา
เรื่องผู้หญิง ข่าวสารผู้หญิง เคล็ดลับสุขภาพ Beauty Trips Hair Intrend Hot Fashion แม่และเด็ก
เคล็ดลับสุขภาพ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ...เลือกอย่างไรดี     สังคมผู้สูงอายุที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ปัญหาหลักคือ ความเสื่อมถอยของสมรรถภาพทางร่างกาย สายตาฟ่าฟาง การเคลื่อนไหวลำบากไม่เหมือนวัยเด็กหรือหนุ่มสาว จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการคิดค้นนวัตกรรมหรือการบริการขึ้นมารองรับเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพราะบางอย่างไม่สามารถใช้งานร่วมกับวัยอื่นได้อันเนื่องมาจากสภาพร่างกายที่ต้องการได้รับการทะนุถนอมเป็นพิเศษและเพื่อรองรับจำนวนผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมดในอีก 6 ปีข้างหน้า จึงเกิดธุรกิจในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นทั้งแบบไป-กลับ แบบประจำ และโดยเฉพาะการดูแลที่บ้านเนื่องจากผู้สูงอายุร้อยละ 90 ชอบอยู่ติดบ้าน หรือบางรายเป็นผู้ป่วยติดเตียงโดยหากไปทำการรักษาหรือดูแลในสถานพยาบาลจะมีค่ารักษามากกว่า 3เท่า เพราะปัจจุบันค่าใช้บริการหากคิดเป็นรายวันจะอยู่ที่ 800-1,000 บาท ส่วนรายเดือนอยู่ที่กว่า 10,000-25,000 บาทนี่ยังไม่รวมค่าบริการเสริมอื่นๆ อาทิ ค่าเฝ้าไข้ ค่าบริการรับ-ส่ง ทำให้เกิดเป็นธุริกจ home care หรือการดูแลที่บ้านขึ้น ซึ่งให้ความช่วยเหลือด้านการเคลื่อนไหวกับผู้สูงวัยและเป็นตัวช่วยในการทานยา การพบแพทย์ด้วย

      แต่ในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาได้ขยายหน้าที่ของผู้ให้บริการสามารถช่วยเหลือด้านอื่นเข้ามาด้วย เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลอย่างครบวงจร อาทิ การทำงานบ้าน การประกอบอาหารและการทำกิจกรรมคลายเครียดร่วมกับผู้สูงวัย ธุรกิจนี้แม้จะมีขนาดเล็กแต่ปัจจุบันในไทยกำลังขยายตัวเป็นอย่างมากเพราะเป็นธุรกิจที่ลงทุนต่ำและการบริการจัดการไม่ซับซ้อน บางรายมองว่าอาจจะดีพอๆหรือดีกว่า nursing home เพราะมีค่าใช้จ่ายถูกว่าร้อยละ 10 แต่หลายครอบครัวอาจจะยังกังวลอยู่บ้างเพราะการจะหาผู้ดูแลให้มีเคมีเข้ากันกับผู้สูงอายุนั้นมีความจำเป็นแม้จะมีการอบรมพัฒนาศักยภาพก่อนการลงสนามดูแลก็ตาม แต่ธุรกิจโฮมแคร์ก็มีการพัฒนาให้มีการวิเคราะห์ความเข้ากันได้ของผู้สูงอายุและผู้ดูแลแต่ละรายก่อน โดยใช้ระบบ IT ในการจับคู่ ซึ่งเริ่มมีการใช้แพร่หลายในสหรัฐอเมริกาอีกทั้งยังมีการบันทึกการดูแลในแต่ละวันซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการดูแลต่อของลูกหลาน รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลและความสามารถของผู้ดูแลไว้เพื่อให้ลูกหลานที่จะเลือกใช้บริการได้ศึกษาก่อน ทำให้เกิดความเชื่อใจและลดอัตราการเกิดความเครียดในผู้สูงอายุ

     และเมื่อมีธุรกิจประเภทนี้เกิดขึ้นทำให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อาทิ ธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์ ธุรกิจปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ และธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของธุรกิจ home care ตามมาด้วย โดยธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในบ้านมีแนวโน้มเติบโตตามความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้น เช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด เตียง ส่วนธุรกิจปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ และธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ก็ได้รับประโยชน์เนื่องจากการออกแบบบ้านให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุนั้นสำคัญยิ่ง เช่นการใช้ประตูบานเลื่อนแทนประตูบานพับ หรือการออกแบบเตียงให้มีระดับความสูงเท่ากับข้อพับขาเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถขึ้นลงได้สะดวกป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ขณะเดียวกันสำหรับผู้ที่มีพื้นที่ไม่สะดวกต่อการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านก็สามารถใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุประเภทที่มีพื้นที่ให้บริการได้แต่การจะให้ผู้สูงอายุไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการถูกทอดทิ้งนั้นลูกหลานควรเลือกสถานที่ที่ใกล้บ้าน เดินทางสะดวก ปลดโปร่ง อากาศถ่ายเท เป็นส่วนตัวแต่ไม่เล็กมากเกินไป สำหรับพนักงานควรเข้าไปพูดคุยกับผู้สูงวัยบ่อยๆ และหากิจกรรมที่ทำให้พวกเขาได้มีส่วนร่วม และส่งเสริมให้มีเพื่อนมากขึ้นป้องกันการเกิดภาวะความเครียดและคิดถึงบ้าน รวมถึงควรมีอุปกรณ์ที่สามารถเป็นตัวช่วยได้ อาทิ ไม้เท้า เก้าอี้ไฟฟ้า เก้าอี้นวดและเครื่องออกกำลังกาย

      นอกจากการดูแลผู้สูงอายุด้วยมนุษย์แล้ว ปัจจุบันยังมีการพัฒนาและออกแบบให้หุ่นยนต์สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ด้วย ซึ่งลูกหลานจะได้เห็นถึงความอัจฉริยะของมนุษย์เหล็กนี้ที่ไม่ใช่เพียงแค่ใช้ประโยชน์ได้ในธุรกิจด้านสถาบันการเงินหรืออุตสาหกรรมเท่านั้น โดยจะมีการโชว์ให้เห็นถึงควาามสามารถในการดูแลผ่านโปรแกรมที่ผู้ผลิตป้อนไว้ผ่านงาน intercare asia 2017 ที่จะจัดขึ้นระหว่าางวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2560 และไม่หมดเพียงเท่านี้ภายในงานได้รวบรวมสถานบริการผู้สูงอายุไว้มากมายเหมาะอย่างยิ่งในการเดินช้อปปิ้งบริการของผู้สูงอายุและบุตรหลาน ซึ่งธุรกิจที่รวบรวมมาสามารถเชื่อถือได้และมีมาตรฐานเนื่องจากได้ร่วมกำหนดมาตรฐานสถานบริการร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย รวมถึงสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทย โดยงานนี้จะแบ่งพื้นที่การจัดเป็น 5 โซน คือ โฮมแคร์ / รีแฮร์บิเทชั่นที่จะรวบรวมที่จะรวบรวมเครื่องมือที่จะช่วยดูแลปกป้องผู้สูงอายุ / เมดิคัลทัวร์ริซึ่มหรือการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพบริการ อาทิ ฟิตเนส สปา /ด้านการบริการที่จะรวบรวมอุปกรณ์สำหรับผูั้สูงอายุ อาทิ รถเข็น อุปกรณ์ช่วยเหลือด้านต่างๆ และนิวทริชั่นฟู้ดส์ ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งของไทยและจีน นี่จึงเป็นเครื่องหมายที่สามารถการันตีได้ว่าสิ่งที่เลือกในงานมีความหลากหลายและเป็นของดีล้านเปอร์เซนต์ พร้อมกันนี้จะได้พบกับเทคโนโลยีด้านผู้สูงอายุชั้นนำและโอกาสทางธุรกิจจากเยอรมัน แคนาดา ญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆอีกกว่า 20 ประเทศ

      อย่างไรก็แล้วแต่หากเราใส่ใจกับการเลือกธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ ไม่ใช่เพียงแต่แบ่งเบาภาระของลูกหลานที่อาจจะทุ่มเทให้กับงานจนไม่มีเวลาดูแลผู้สูงวัยเท่าที่ควรเท่านั้น แต่ยังจะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุขในช่วงชีวิตบั้นปลาย และไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ไม่เป็นๆภาระของลูกหลาน แต่เหนือสิ่งอื่นใดแม้การดูแลจะมีมาตรฐานมากเพียงใดก็ตาม ลูกหลานก็ไม่ควรละทิ้ง ควรเข้าไปเยี่ยม พูดคุย เพราะอย่าลืมว่ายาใจที่สำคัญของผู้สูงอายุที่ดีที่สุดคือ "ลูกหลาน"


ข่าวสาร-บทความ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนะเทคนิคการนอนในผู้สูงอายุ
“ เผย ” 5 โรคตาที่พบมากในผู้สูงอายุ
แนะผู้สูงอายุฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
แนะวิธีปฏิบัติตัวเรื่องการกลืนในผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุบริหารกล้ามเนื้อหูรูดช่วยภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้
ผู้สูงอายุพลัดตกหกล้ม เป็นเหตุเสียชีวิตในกลุ่มบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจ
8 หนทางสร้างสุขผู้สูงอายุ
“รู้ทัน...กันหักซ้ำ” ของกระดูกสะโพกในผู้สูงอายุ
อากาศหนาวเสี่ยงป่วยง่าย..ผู้สูงอายุเลี่ยงอาบน้ำกลางคืน
เสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ...ที่ลูกหลานควรดูแล
 
ผู้สูงอายุ คลายเครียด
 
Popular Tag : คำค้นยอดนิยม ผู้หญิง แฟชั่น เสื้อผ้า ความรัก สุขภาพ ความงาม
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* นามแฝง หรือ e-mail คุณ
 
 
 
ดูทั้งหมด
เคล็ดลับการดูแลรักษาเล็บ เคล็ดลับการดูแลรักษาเล็บ
แพทย์แนะข้อควรรู้การดูแลผิวหน้าหนาว แพทย์แนะข้อควรรู้การดูแลผิวหน้าหนาว
เชื่อได้เลยว่าคุณจะลืมคอตตอนบัตไปเลยถ้าได้ลองสิ่งนี้!!! เชื่อได้เลยว่าคุณจะลืมคอตตอนบัตไปเลยถ้าได้ลองสิ่งนี้!!!
ประโยชน์ของฮาเซลนัทสำหรับผิวและเส้นผม ประโยชน์ของฮาเซลนัทสำหรับผิวและเส้นผม
UNYA ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้คอนเซ็ป “เผยผิวสวยกระจ่างใส เปล่งประกาย ภายในข้ามคืน” UNYA ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้คอนเซ็ป “เผยผิวสวยกระจ่างใส เปล่งประกาย ภายในข้ามคืน”
วิธีทำ โรสแมรี่มิ้นต์ แชมพู วิธีทำ โรสแมรี่มิ้นต์ แชมพู
เรื่องที่น่าสนใจอัพเดทประจำวัน
นาฬิกาแอร์เมสปล่อยแคมเปญบนโทรศัพท์มือถือ ภายใต้ชื่อแคมเปญว่า “Experience Herm?s Time!” นาฬิกาแอร์เมสปล่อยแคมเปญบนโทรศัพท์มือถือ ภายใต้ชื่อแคมเปญว่า “Experience Herm?s Time!”
เรือนเวลาแอร์เมสรุ่น MDOR Rock เรือนเวลาแอร์เมสรุ่น MDOR Rock
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เปิดตัวโครงการ อุ่นรัก อุ่นใจ ไบโพลาร์ Healthy mind, Happy life แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เปิดตัวโครงการ อุ่นรัก อุ่นใจ ไบโพลาร์ Healthy mind, Happy life
ภาวะขาดน้ำ (dehydration) กับ 5 วิธีป้องกัน ภาวะขาดน้ำ (dehydration) กับ 5 วิธีป้องกัน
9 คุณประโยชน์เด็ดที่ซุกซ่อนไว้ใน ฝรั่ง 9 คุณประโยชน์เด็ดที่ซุกซ่อนไว้ใน ฝรั่ง
เอสโตรเจน นั้นสำคัญไฉน พร้อม 4 เคล็ดลับดูแลสุขภาพของสาวๆ เอสโตรเจน นั้นสำคัญไฉน พร้อม 4 เคล็ดลับดูแลสุขภาพของสาวๆ
 
 
ข่าวสารบทความ |เซ็กส์ ความรัก | เคล็ดลับสุขภาพ | Beauty Trips | Hair Intrend | Hot Fashion | แม่และเด็ก