ตั้ง iPuYing.com เป็นหน้าแรก | ติดต่อโฆษณา
เรื่องผู้หญิง ข่าวสารผู้หญิง เคล็ดลับสุขภาพ Beauty Trips Hair Intrend Hot Fashion แม่และเด็ก
เคล็ดลับสุขภาพ
อัลไซเมอร์ ภัยเงียบอันตรายที่ไม่ใช่แค่ขี้ลืม

อัลไซเมอร์

    อัลไซเมอร์ เป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นบ่อยในผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป โดยจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์จะสูญเสียความสามารถทางสมอง เช่น ความทรงจำระยะสั้น การใช้เหตุผล ภาษา ความคิด และการตัดสินใจ ทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

    โดยโรคอัลไซเมอร์เกิดจากการที่โปรตีน เบต้า-อะไมลอยด์ (Beta-Amyloid) ไปจับกับเซลล์สมอง ส่งผลให้เซลล์สมองเสื่อม ทำให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างเซลล์สมองลดลง โดยเริ่มจากสมองส่วนฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) ที่มีหน้าที่ในการจดจำข้อมูลใหม่ๆ ผู้ป่วยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องความทรงจำระยะสั้น ก่อนจะลุกลามไปยังส่วนอื่น ๆ เสมอ

    ปัจจุบันนี้ อัลไซเมอร์เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ทำได้แค่ประคับประคองอาการ โดยผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์จะค่อยๆ พึ่งพาตัวเองได้น้อยลง มักจะมีอารมณ์แปรปรวนและก้าวร้าว ผู้ดูแลและครอบครัวจึงต้องทำความเข้าใจ เรียนรู้วิธีดูแล และรับมือกับพฤติกรรมด้านลบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

    วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ “โรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ” ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้ จะได้รู้ทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่ากับตัวเอง คนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิด จะได้หาทางป้องกันหรือดูแลรักษาได้อย่างถูกวิธี

    อาการหลงลืมต่างจากโรคอัลไซเมอร์อย่างไร

    จะรู้ได้อย่างไรว่าเราแค่ขี้ลืมหรือเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้ว? พี่ๆ อาจจะหลงลืมเรื่องที่ไม่สำคัญ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้ โดยอาการหลงลืมตามวัยสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นด้วยการฝึกสติ จดบันทึก หรือเตือนตัวเองด้วยวิธีการต่างๆ เช่น สร้างโน้ต (Memo) ไว้บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อช่วยลดการหลงลืม

    ส่วนการเป็นโรคอัลไซเมอร์นั้น ระยะแรกเริ่ม ผู้ป่วยจะสูญเสียความจำระยะสั้น ซึ่งอาจดูคล้ายกับภาวะความจำเสื่อมตามธรรมชาติของผู้อายุ อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ร้อยละ 80-90 จะมีความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมหรือมีอาการทางจิตเวชร่วมด้วย ซึ่งจะทำให้การดูแลยากลำบากขึ้น

    4 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์

    โรคอัลไซเมอร์เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสมอง ส่งผลให้เซลล์สมองทำงานได้ไม่เหมือนเดิม โดยอาจเกิดจากปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

    1) อายุที่มากขึ้น โดยหลังอายุ 65 ปี จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในทุกๆ 5 ปี
    2) พันธุกรรม เช่น มีคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคนี้หลายคน หรือมียีน ApoE4
    3) ผู้ป่วยโรคดาวน์ซินโดรม เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์
    4) ผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ขาดการออกกำลังกาย, สูบบุหรี่, ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง

    8 แนวทางป้องกันโรคอัลไซเมอร์

    โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุทุกคนจะต้องเป็นโรคนี้ โดยเราสามารถลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ ดังนี้

    1) รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง
    2) รักษาน้ำหนักตัวไม่ให้เกินมาตรฐาน
    3) ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
    4) ไม่สูบบุหรี่ รวมถึงหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีควันบุหรี่
    5) ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุทางศีรษะและสมอง
    6) ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดี คอยตรวจสุขภาพประจำปี
    7) ฝึกสมองอยู่เสมอ เช่น ฝึกคิดเลข อ่านหนังสือ ฝึกใช้อุปกรณ์ใหม่ๆ
    8) มีความปฏิสัมพันธ์ทางสังคม พบปะพูดคุยกับผู้อื่นบ่อยๆ

    อาการที่เข้าข่ายโรคอัลไซเมอร์มี 7 อาการดังนี้

    1) มีความเข้าใจทางภาษาลดลง เรียกชื่อสิ่งของไม่ถูก พูดย้ำ หรือพูดน้อยลง
    2) มีความสับสนเรื่องเวลาหรือสถานที่
    3) ไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้
    4) ไม่สามารถทำกิจกรรมที่เคยทำได้มาก่อน
    5) ไม่สามารถบริหารจัดการหรือตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้
    6) ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้
    7) บุคลิกภาพเปลี่ยนไป เช่น ซึมเศร้า โมโหง่าย หวาดระแวง เป็นต้น

    การดูแลรักษาผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์

    1) การดูแลเรื่องกิจวัตรประจำวันและการฝึกทักษะการเข้าสังคม คอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือตามขีดความสามารถของผู้ป่วย ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวและผู้อื่นตามความเหมาะสม
    2) การดูแลปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ดูแลสภาพแวดล้อมเพื่อลดสิ่งกระตุ้นที่จะทำให้อาการของผู้ป่วยแย่ลง เช่น การปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัย เสียงรบกวนน้อย ไม่มีข้าวของเกะกะบนพื้น และมีแสงสว่างเพียงพอ
    3) การฟื้นฟูผู้ป่วยด้านกายภาพ ผู้ป่วยจะมีความสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้ลดลง ผู้ดูแลจึงควรสังเกตและคอยปรับอุปกรณ์ให้ง่ายต่อการใช้งาน หรือปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังต้องคอยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสด้วยการบีบ จับ นวด หรือด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ป่วยได้เคลื่อนไหว จะได้ฝึกสมรรถภาพทางกายภาพ
    4) การให้ความรู้กับผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้ดูแลเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องคอยดูแลผู้ป่วยในยามที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ ดังนั้น ผู้ดูแลจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในระยะต่างๆ
    5) การดูแลด้านพฤติกรรมและจิตบำบัด ปัญหาเรื่องพฤติกรรมและอารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ดังนั้น จึงควรให้ความรู้กับผู้ดูแลเกี่ยวกับวิธีการรับมือปัญหาต่างๆ

    การรักษาโดยการใช้ยา

    1) ยาที่ใช้รักษาตามอาการด้านการรู้คิด กลุ่มยาที่ใช้เพื่อยับยั้งสารทำลายสารสื่อประสาทในสมอง (Acetylcholine Esterase Inhibitor) เช่น Donepezil, Galantamine, Rivastigmine
    2) ยาที่ใช้รักษาปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และความผิดปกติทางจิต ยาที่ให้เพื่อรักษาอาการทางจิต เช่น ยาต้านเศร้า ยาลดอาการหลงผิดประสาทหลอนและอาการกระวนกระวาย ยาคลายกังวลหรือยานอนหลับ โดยแพทย์จะปรับยาตามอาการโดยคำนึงถึงประโยชน์และผลข้างเคียงของการใช้ยา

    การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จำเป็นต้องดูแลอย่างครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาด้านกายภาพ ด้านพฤติกรรมและจิตใจ ด้านการเข้าสังคม รวมไปถึงการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลและครอบครัวของผู้ป่วย เพื่อที่ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในบั้นปลาย
สสส.

ข่าวสาร-บทความ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สื่อสารกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์อย่างไรให้มีความสุข
วัยทำงานก็เสี่ยงเป็น 'อัลไซเมอร์' ได้
วอลนัทอาหารบำรุงสมองสำหรับผู้สูงวัยป้องกันโรคอัลไซเมอร์
ห่วงสูงวัยสมองฝ่อ เชิญชวนร่วมกิจกรรม “ออกกำลังกายสมอง” ห่างไกลโรคอัลไซเมอร์
แนะวิธีปฏิบัติตัวชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์
กรมการแพทย์แนะ วิธีปฏิบัติตัวชะลอ'อัลไซเมอร์'
อาหารพื้นบ้าน ช่วยลดโรคมะเร็ง-อัลไซเมอร์
เตือนรอบเอวกว้างระวังอัลไซเมอร์ส
เตือนนอนวันละมากกว่า8ชม. เสี่ยงอัลไซเมอร์เพิ่ม
ออกกำลังสมอง ต้านอัลไซเมอร์
 
อัลไซเมอร์ ความจำ
 
Popular Tag : คำค้นยอดนิยม ผู้หญิง แฟชั่น เสื้อผ้า ความรัก สุขภาพ ความงาม
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* นามแฝง หรือ e-mail คุณ
 
 
 
ดูทั้งหมด
รู้ให้รอบก่อนทำศัลยกรรมปาก รู้ให้รอบก่อนทำศัลยกรรมปาก
สาเหตุของภาวะผมร่วง สาเหตุของภาวะผมร่วง
หน้าสวยแต่มือเหี่ยว “มันไม่ได้ปะแม๊” เทคนิคการฉีดไขมันหลังมือที่ช่วยให้เป๊ะเว่อร์ หน้าสวยแต่มือเหี่ยว “มันไม่ได้ปะแม๊” เทคนิคการฉีดไขมันหลังมือที่ช่วยให้เป๊ะเว่อร์
มารู้จักโรคเซ็บเดิร์ม หรือ ผิวแพ้ง่ายกันเถอะ มารู้จักโรคเซ็บเดิร์ม หรือ ผิวแพ้ง่ายกันเถอะ
วิธีรักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม วิธีรักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม
ดูแลผิวหน้าอย่างไร? เมื่อใส่หน้ากากอนามัยแล้วเป็น 'สิว' ดูแลผิวหน้าอย่างไร? เมื่อใส่หน้ากากอนามัยแล้วเป็น 'สิว'
เรื่องที่น่าสนใจอัพเดทประจำวัน
12 ข้อควรรู้ เพื่อความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ 12 ข้อควรรู้ เพื่อความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์
รับมือเมื่อถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ รับมือเมื่อถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์
นิต้า - มานิตา ดวงคำ ฟาร์เมอร์ นางงามสาวผู้คว้ามงกุฎนางสาวไทย 2565 นิต้า - มานิตา ดวงคำ ฟาร์เมอร์ นางงามสาวผู้คว้ามงกุฎนางสาวไทย 2565
เปิด 4 เคล็ดลับ จัดโต๊ะทำงานยังไงให้มีความสุขทำงานสบาย ปี 65 เปิด 4 เคล็ดลับ จัดโต๊ะทำงานยังไงให้มีความสุขทำงานสบาย ปี 65
'แอน แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส' มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 'แอน แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส' มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021
นักร้องสาว Ariana Grande เจ้าของรางวัล Grammy(R) เปิดตัวน้ำหอมกลิ่นใหม่ God is a Woman นักร้องสาว Ariana Grande เจ้าของรางวัล Grammy(R) เปิดตัวน้ำหอมกลิ่นใหม่ God is a Woman
 
 
ข่าวสารบทความ |เซ็กส์ ความรัก | เคล็ดลับสุขภาพ | Beauty Trips | Hair Intrend | Hot Fashion | แม่และเด็ก