ตั้ง iPuYing.com เป็นหน้าแรก | ติดต่อโฆษณา
เรื่องผู้หญิง ข่าวสารผู้หญิง เคล็ดลับสุขภาพ Beauty Trips Hair Intrend Hot Fashion แม่และเด็ก
แม่และเด็ก
ไขความลับ “8 ทักษะ” สร้างลูกพร้อมสู่อนาคต     เมื่อสังคมเปลี่ยน การเลี้ยงลูกก็ต้องเปลี่ยนไป พ่อแม่ในยุคนี้จึงมีแนวทางการเลี้ยงลูกที่ต่างจากเมื่อก่อน เด็กหลายคนเรียนเก่งแต่เอาตัวไม่รอดในสังคม ไม่ค่อยมีความสุขในชีวิต เพราะขาดทักษะที่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์รอบด้านอย่างเหมาะสม เอนฟาโกร เอพลัส 360? ดีเอชเอ พลัส เอ็มเอฟจีเอ็ม โปร 3 ผลิตภัณฑ์นมสำหรับเด็ก 1 ปีขึ้นไป เห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ และเชื่อว่า พ่อแม่คือผู้ช่วยคนสำคัญในการส่งเสริมให้ลูกได้รับการพัฒนาทักษะให้คิดเป็นทำเป็น และสามารถปรับตัวได้ในชีวิตจริง ด้วย “8 ทักษะสำคัญ” ที่จะช่วยให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พร้อมที่จะเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ และประสบความสำเร็จในแบบที่พวกเขาเลือกเอง

     รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ชี้ถึงความสำคัญของการพัฒนา 8 ทักษะว่า “เด็กที่มีการพัฒนา 8 ทักษะในการใช้ชีวิต จะเข้าใจตนเอง ตลอดจนความเปลี่ยนแปลง ของคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี รู้ถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่น โดยพ่อแม่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะจำเป็นเหล่านี้ให้กับลูกน้อย โดยเฉพาะในช่วง 3 ขวบปีแรก ซึ่งเป็นช่วงทองแห่งการเรียนรู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ลูกจึงควรได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมจากพ่อแม่ ผ่านการเล่นและการทำกิจวัตรประจำวันอย่างเหมาะสม

     “จากผลการวิจัยพบว่า ช่วง 1- 3 ปีแรก คือ ช่วงเวลาทองของชีวิตในการพัฒนาทักษะต่างๆ รอบด้านให้กับเด็ก เพราะสมองจะมีการพัฒนาทักษะได้ดีในช่วงเวลานี้ ซึ่ง 8 ทักษะสำคัญเป็นกระบวนการทางความคิดในสมอง ที่จะกำกับการแสดงออกผ่านการกระทำของเด็ก เป็นความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความสำเร็จในอนาคต ทั้งด้านการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตครอบครัว โดยนักวิชาการให้ความเห็นว่า ทักษะที่รอบด้านนั้น มีความสำคัญกว่าความฉลาดทางสติปัญญา” รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ระบุ

    8 ทักษะสำคัญที่เด็กยุคใหม่ต้องมี ประกอบด้วย

    1. มีสมาธิจดจ่อ – เป็นความสนใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตัวเองได้ เวลาเด็กมีสมาธิจดจ่อ จะช่วยให้เขารับและเก็บข้อมูลในเรื่องที่สนใจไว้ในสมอง เกิดการเรียนรู้ได้เร็ว เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ง่าย และทำให้จำได้ดี
    2. รู้จักอดทน รอคอย – เด็กที่มีทักษะนี้จะสามารถควบคุมอารมณ์ อดทนรอ ยับยั้งชั่งใจได้ดี เด็กที่มีความอดทน เมื่อโตขึ้นจะปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า
    3. รู้จักแก้ปัญหา – เด็กจะสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดไปตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนำประสบการณ์เดิมมาปรับใช้ในการแก้ปัญหา จะผลักดันให้เด็กเกิดแรงจูงใจที่จะเรียน รู้ในสิ่งที่ยากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
    4. จดจำ นำมาใช้ – เป็นการฝึกเพื่อให้เด็กสามารถจดจำข้อมูลหรือประสบการณ์เดิม และนำมาใช้ร่วมกับประสบการณ์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
    5. สื่อสารเข้าใจ – การพัฒนาทักษะนี้จะช่วยให้เด็กสามารถสื่อสารสิ่งที่ตนเองคิดให้ผู้อื่นเข้าใจ และเข้าใจสารที่ผู้อื่นส่งมาได้ดี ช่วยให้ทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก
    6. ริเริ่ม สร้างสรรค์ – เป็นทักษะที่ฝึกให้เด็กสามารถริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เมื่อสมองถูกกระตุ้นให้คิดอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เซลล์สมองสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่ได้พบเข้าด้วยกันได้ง่าย
    7. เข้าสังคมได้ ทำงานเป็นทีม – เด็กจะสามารถปรับตัวได้ รู้จักหน้าที่ เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและของผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและคนรอบตัวได้ดี
    8. มีคุณธรรม - คุณสมบัติข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เด็กต้องมีไม่ว่ายุคไหน การรู้ “ผิด ชอบ ชั่ว ดี” ไม่ทำผิดและทำชั่ว ทำแต่สิ่งชอบและสิ่งดี จะช่วยส่งเสริมให้เขาประสบความสำเร็จ และมีความสุขในการใช้ชีวิตในอนาคต

    นอกจากนี้ “โภชนาการ” ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้ลูกมีร่างกายแข็งแรง สมวัย และพร้อมสำหรับการพัฒนา 8 ทักษะที่เด็กยุคนี้ต้องมี อาหารที่ครบห้าหมู่สำหรับเด็กวัยเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงกรดไขมันที่จำเป็นต่อการพัฒนาโครงสร้างและการทำงานของสมองอย่างโอเมก้า 3 เช่น DHA ที่ได้รับจากปลาชนิดต่างๆ ร่วมด้วยการดื่มนมที่มี DHA วันละ 2-3 แก้ว จะทำให้สมองได้รับสารอาหารครบถ้วน ยิ่งสมองมีโครงสร้างและการทำงานที่ดีมากขึ้นเท่าไร เขาก็จะมีความพร้อมในการพัฒนา 8 ทักษะเพื่อการใช้ชีวิต ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีความสุขเพิ่มขึ้นตามลำดับ

     “การเรียนรู้ของลูกเกิดได้ตลอดเวลาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ช่วงแรกของชีวิตมีความสำคัญอย่างมากในการกำหนด และวางรากฐานอนาคตให้กับลูกน้อย พ่อแม่ควรใช้โอกาสนี้พัฒนาและเตรียม 8 ทักษะเพื่อสร้างอนาคตให้ลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด เพราะการมีรากฐานที่ดี จะช่วยให้ลูกเติบโตไปเป็นเด็กที่มีคุณภาพ แข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ พร้อมที่จะเรียนรู้และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย ที่เขาเป็นผู้เลือกเองได้อย่างมีความสุข” รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ กล่าวในที่สุดhttps://www.enfababy.com/enfa8skills


ข่าวสาร-บทความ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สุดยอดเคล็ดลับเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างไรให้สำเร็จ
ทัศนคติของอังกฤษ ไม่ซีเรียสเรื่องแต่งงาน แต่ซีเรียสเรื่องเลี้ยงลูกให้ดี!!!
แม่ดีเด่นแนะเลี้ยงลูกด้วยความรัก อย่าตามใจเกินไปสอนให้รู้จักพอเพียง
เคล็ดลับเลี้ยงลูก
'ผู้ชาย'อยู่บ้าน'เลี้ยงลูก' ไม่ใช่เรื่องน่าอาย แถมยังทำให้เข้าใจผู้หญิงมากขึ้น!!!
 
เลี้ยงลูก การเรียนรู้
 
Popular Tag : คำค้นยอดนิยม ผู้หญิง แฟชั่น เสื้อผ้า ความรัก สุขภาพ ความงาม
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* นามแฝง หรือ e-mail คุณ
 
 
 
ดูทั้งหมด
เตือนอันตรายจากการใช้ “สบู่” ที่ไม่เหมาะกับผิว เตือนอันตรายจากการใช้ “สบู่” ที่ไม่เหมาะกับผิว
ย้ำคนผิวแห้งอย่าขัดหน้าบ่อยเสี่ยงเกิดฝ้าได้ง่าย ย้ำคนผิวแห้งอย่าขัดหน้าบ่อยเสี่ยงเกิดฝ้าได้ง่าย
เผยเคล็ดลับแต่งหน้าดี ๆ ที่สาว ๆ อาจจะคาดไม่ถึงว่าสามารถทำได้ เผยเคล็ดลับแต่งหน้าดี ๆ ที่สาว ๆ อาจจะคาดไม่ถึงว่าสามารถทำได้
ความคุ้มค่ากับการเติมเต็มผิวด้วย“คอลลาเจน” ความคุ้มค่ากับการเติมเต็มผิวด้วย“คอลลาเจน”
เข้าใจภูมิแพ้ผิวหนัง เข้าใจภูมิแพ้ผิวหนัง
เฉลย! เคล็ดลับผิวสวย ดูดีได้แบบทั่วเรือนร่าง เฉลย! เคล็ดลับผิวสวย ดูดีได้แบบทั่วเรือนร่าง
เรื่องที่น่าสนใจอัพเดทประจำวัน
วัตสัน เปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า สูตรใหม่! วัตสัน เปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า สูตรใหม่!
เผยอาวุธลับ หน้าเด้ง เนียน ใส ของซุป’ตาร์ อั้ม-พัชราภา เผยอาวุธลับ หน้าเด้ง เนียน ใส ของซุป’ตาร์ อั้ม-พัชราภา
เรือนเวลาแอร์เมสรุ่น ARCEAU Robe du Soir (อาร์โซ โรบ ดู ซัวร์) เรือนเวลาแอร์เมสรุ่น ARCEAU Robe du Soir (อาร์โซ โรบ ดู ซัวร์)
นาฬิกาแอร์เมสปล่อยแคมเปญบนโทรศัพท์มือถือ ภายใต้ชื่อแคมเปญว่า “Experience Herm?s Time!” นาฬิกาแอร์เมสปล่อยแคมเปญบนโทรศัพท์มือถือ ภายใต้ชื่อแคมเปญว่า “Experience Herm?s Time!”
เรือนเวลาแอร์เมสรุ่น MDOR Rock เรือนเวลาแอร์เมสรุ่น MDOR Rock
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เปิดตัวโครงการ อุ่นรัก อุ่นใจ ไบโพลาร์ Healthy mind, Happy life แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เปิดตัวโครงการ อุ่นรัก อุ่นใจ ไบโพลาร์ Healthy mind, Happy life
 
 
ข่าวสารบทความ |เซ็กส์ ความรัก | เคล็ดลับสุขภาพ | Beauty Trips | Hair Intrend | Hot Fashion | แม่และเด็ก